HML Project Management has been certified as “Strongest in Estonia” (Edukas Eesti Ettevõte)

Strongest in Estonia certificate is Estonia’s best-known, oldest and most widely used quality label, which can only be give to companies with an exemplary credit rating (A, AA or AAA). HML Project Management has been awarded the certificate for level AA, which is currently awarded to less than 10% of Estonian companies.

A high rating indicates that the company has excellent financial indicators, positive background information and correct payment behavior. Almost 400 different financial and economic indicators are calculated as the basis of the certificate. The in-depth analysis of all these indicators and ratios and the comparison of several years of financial data make it possible to predict the company’s behavior in the next twelve months with a 99% probability. For example, only 1 in 10,000 companies with a higher AAA or AA rating may experience insolvency or bankruptcy within the next year.

The “Strongest in Estonia” certificate is proof of the company’s contribution to the development of the Estonian economy and an honest business culture. This creates higher trust and loyalty in the eyes of customers, employees and cooperation partners. The certificate has been issued to good Estonian companies by Creditinfo Eesti AS (previously called Krediidiinfo AS) since 2006.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Edukas Eesti Ettevõte sertifikaat on Eesti tuntuim, vanim ja laialdasemalt kasutusel olev kvaliteedimärgis, mida saavad antakse välja vaid eeskujuliku krediidireitinguga (A, AA või AAA) ettevõtetele. HML Project Management on omandanud taseme AA, mida omas 2022 juuli seisuga vähem kui 10% Eesti ettevõtetest.

Reitingu saamiseks võetakse arvesse ja arvutatakse välja välja ligi 400 erinevat finants- ja majandusnäitajat. Kõikide nende näitajate ja suhtarvude süvaanalüüs ning mitme aasta finantsandmete kõrvutamine võimaldab 99%-lise tõenäosusega prognoosida ettevõtte käitumist järgmise kaheteistkümne kuu jooksul. Näiteks kõrgemate AAA või AA reitinguga ettevõtetest ainult üks kümnest tuhandest võib sattuda makseraskustesse või pankrotti järgneva aasta jooksul.

Sertifikaat “Edukas Eesti Ettevõte” on tõestus ettevõtte panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri. See loob kõrgemat usaldust ja lojaalsust nii klientide, töötajate kui ka koostööpartnerite silmis. „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust on tublidele Eesti ettevõtetele väljastatud Creditinfo Eesti AS (varasemalt nimega Krediidiinfo AS) alates 2006. aastast.

ENG certificate

EST certificate